top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Dagsorden for HBs generalforsamling torsdag den 12.10.2023 kl 19:00 i HB

Hillerød, den 27. september 2023

Kære medlemmer,

Med henvisning til Hillerød Badmintonklub’s vedtægter § 4, stk. 3 og stk. 4 indkaldes hermed til klubbens ordinære generalforsamling til afholdelse torsdag den 12. oktober 2023 kl. 19.00 i Café Fjerbolden, Milnersvej 37 C, Hillerød.

Dagsorden for den ordinære generalforsamling er følgende:

1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

Bestyrelsen fremsætter forslag til en ændring af HBs vedtægter, §5, stk 1 og ny §7, stk 10.

6. Valg af formand for bestyrelsen

Jørn Gravesen ønsker ikke genvalg som formand

7. Valg af kasserer

Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Lüthgens Petersen som kasserer

8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf

  • 1 medlem vælges efter indstilling fra seniorspilleudvalget (SSU),

  • 1 medlem vælges efter indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU),

  • 1 medlem vælges efter indstilling fra veteran- og motionsspilleudvalget (VMSU), og

  • 1 medlem vælges efter indstilling fra pensionistspilleudvalget (PSU)

  • 1 medlem vælges frit.

9. Valg af suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 1-2 kritiske revisorer

Kritisk revisorer, Oluf Julfeldt, villig til genvalg for en ny periode i 2 år

Kritisk revisor, Helge Jakobsen, ønsker ikke genvalg.

11. Eventuelt

000000000

Vedrørende dagsordenens pkt. 5

Forslag 1: Ændring af klubbens vedtægter § 5, stk 1 og ny § 7, stk 10

Gældende § 5, stk 1:

5 Ledelse.

stk.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, formand, kasserer og 5 øvrige medlemmer. Medlemmerne vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge en næstformand og en sekretær.

Forslag til ny § 5, stk 1 (ændringen markeret med fed skrift)

5 Ledelse

stk.1. Klubben ledes af en bestyrelse på 7 medlemmer, formand, kasserer og 5 øvrige medlemmer. Formanden vælges i ulige år for 2 år ad gangen. Kassereren vælges i lige år for 2 år ad gangen. Bestyrelsens 5 øvrige medlemmer vælges for 1 år ad gangen. Bestyrelsen kan blandt sine medlemmer vælge en næstformand og en sekretær.

Der indsættes en ny overgangsbestemmelse i vedtægternes §7 stk. 10

”På den ordinære generalforsamling den 12. oktober 2023 er hele bestyrelsen på valg. Formanden vælges for 2 år (er på valg i ulige år) og kassereren vælges for 1 år (er på valg i lige år). De øvrige medlemmer vælges for 1 år”

Vedrørende dagsordenens pkt. 8:

A) Repræsentant for seniorspilleudvalget (SSU): Udvalget indstiller Morten Hessner.

B) Repræsentant for ungdomsspilleudvalget (USU): Udvalget indstiller Kristina Beyer

C) Repræsentant for veteran- og motionsspilleudvalget (VMSU): Christian Hellström genopstiller ikke. En ny kandidat forventes at blive præsenteret senest på generalforsamlingen.

D) Repræsentant for pensionistspilleudvalget (PSU): Udvalget indstiller Erik Togeby.

E) Valg til den "frie" plads: Bestyrelsen vil gerne foreslå Lars Ejstrup Johansen

Vedrørende dagsordenens pkt 10:

Som ny kritisk revisor vil bestyrelsen gerne foreslå Søren Aarup

Jørn Gravesen

Formand

P.v.a. bestyrelsen

____________

Bemærk venligst, at det reviderede regnskab vil være tilgængelig i klubben senest den 3. oktober.

30 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page