Information

HILLERØD BADMINTONKLUB BLEV KÅRET TIL ÅRETS UNGDOMSKLUB 2016

Vi er meget stolte over at have Danmarks bedste og sjoveste ungdomsafdeling.

Hillerød Badminton Klub startede i 2014 “Projekt 2022”, som siden har givet klubben en imponerende medlemstilvækst på 20 procent.

Klubben har målrettet satset på talentudvikling som er foregået i samarbejde med SFO’er, børnehaver og skoler i området og det har været medvirkende til at klubben har kunne tiltrække helt nye badmintonspillere.

Konkret har klubben markant øget sit fokus på at tilknytte de dygtigste trænere, samarbejde tættere med SFO´er, børnehaver samt øge antallet af sociale arrangementer.

– “Det betyder selvfølgelig rigtig meget for os at vinde prisen som årets ungdomsklub. Det betyder, at alle de frivillige, der gør en indsats, får at se, at det vi gør i fællesskab, er det rigtige. Vi har taget nogle gode valg, og det er vi glade og stolte over”, siger Christian Hellström.

aaretsklub2.jpg

FANTASTISKE RAMMER

Vi er så heldige at råde over en dedikeret hal, kun opført kun til badminton.

Vi har engagerede og fagligt dygtige ungdomstrænere og i kulissen arbejder mange frivillige til med at skabe gode sociale rammer. Det giver alt sammen et rigtig godt trænings miljø.

Diverse lejre: For at samle børnene og for at træne anderledes arrangerer vi opstartslejre, træningslejre i efterårsferie, juleferie, vinterferie samt en sommertræning (juni måned).

Udvikling

Ungdomsafdelingen består både af begyndere, øvede og elitespillere hvor de dygtigste er blandt de bedste i Danmark. Vi favner bredden, så alle uanset niveau, føler sig velkomne.

Som regel starter man på en fælles begynder træning og i takt med at man bliver bedre, kommer der nye og mere intensive trænings tilbud hen ad vejen.

Træningerne er bygget op ud fra “lige børn leger bedst” princippet, hvor man primært inddeles efter alder og niveau. Du kommer derfor til at spille med andre spillere, som befinder sig på nogenlunde samme niveau som dig selv, med mulighed for at blive udfordret opad.

Mange spillere deltager i stævner og holdkampe rundt omkring i Danmark næsten hver weekend. Det kan man læse mere om under “nyheder”.

 

Visioner og værdier

Ungdomsafdelingen er defineret som en elite afdeling, men det er et klart og erklæret mål at der også altid skal være plads til bredden. 

HB er derfor en klub med plads til alle, uanset niveau og der er også plads til dig.

Vi passer på hinanden i HB og hele tiden sørger vi for, det er rart at være i klubben. Vores ungdomsudvalg har i samarbejde med trænerne udarbejdet en masse værdier, som vi forsøger at arbejde med på kryds og tværs af niveau og alder.

GruppeMedBanner.jpeg

FORÆLDRENES ROLLE

Klubben er dybt afhængig af frivillighed, for at vi kan få løst de mange opgaver, som naturligt følger med i en travl ungdomsafdeling med rigtig mange børn. Det gælder både administrativt og helt lav praktisk med hænder til arrangementer.

Hvis du kan byde ind, hører mig meget gerne fra dig. Det er vigtigt vi har forældre som repræsenterer børn fra både bredde og elite, så der hele tiden er god balance i interesserne.

Badminton skal være sjovt og børnene skal finde glæden ved spillet. Klubben er også et frirum for børnene, så når man har afleveret sit barn til træningen, bedes man venligst forlade hallen og opholde sig i vores cafe eller vores nye lækre optimeret sociale rum, hvor der er fin mulighed for at følge træningen bag glasruden eller man kan arbejde videre, hvis man ikke nåede at blive helt færdig på arbejdet, inden børnene skulle til træning.

Når der 5-10 minutter tilbage af træningen er man velkommen til at være i hallen. Dog kan der ikke kommunikeres med træner eller barn før træningen er helt slut.

"SAMMEN ER VI HILLERØD BADMINTONKLUB"