top of page
  • Forfatters billedeHB Web

HB-hallen er åben igen!

Kære HB medlemmer,

Så er der godt nyt på vej. Fra og med tirsdag den 9. juni 2020 vil det igen være muligt at

genoptage badminton træningen efter en længere ufrivillig nedlukning på grund af covid-19

situationen. Men det er vigtigt at understrege, at covid-19 ikke er forsvundet. Det er derfor stadig

vigtigt at de af myndighederne fastsatte retningslinjer og anbefalinger for god håndhygiejne mv.

overholdes. Genåbningen af hallen vil derfor ske i overensstemmelse med de anbefalinger og

retningslinjer fastsat af myndighederne og Badminton Danmark for at minimere enhver risiko for smittespredning.


Følgende generelle retningslinjer vil være gældende for ALLE i indtil videre.

1. Der er kun adgang til klubbens lokaler (hovedindgangen, foyeren, toiletterne og hallen) for

personer, der er tilmeldt en aktuel træning.

2. Et træningspas må maksimalt være på 1,5 time (inklusiv ankomst + træning + afgang).

3. Mødetidspunktet før din træning skal tilstræbes at være ca. 5 minutter, og du skal uden

unødig ophold straks forlade klublokalerne efter din træning.

4. Husk den gode håndhygiejne – håndsprit i dispenser forefindes ved hovedindgangen,

toiletterne og i hallen.

5. Omklædnings- og badefaciliteterne vil være aflåst, hvorfor du bedes møde omklædt til

træningen.

6. Caféen og det sociale rum vil være aflåst.

7. Styrketræningsområdet i hallen vil være afspærret og må ikke benyttes.

8. Toiletfaciliteterne ved foyeren vil være åbne.

9. Du bedes medbringe egen drikkevarer til træningen i og med at vandautomaten ved hallen

vil være aflukket.

10. Det er ikke tilladt at medbringe madvarer i hallen.

11. Badmintonudstyr så som taske m.v., skal placeres med en afstand på min. 1 meter fra

andre tasker m.v.

12. Efter hver træningsrunde skal brugte bolde placeres i opstillet affaldskurve ved hver bane.

Brugte bolde må ikke genbruges.

13. Husk den gode håndhygiejne under træningen – brug håndsprit ofte.

14. Ryd op efter dig efter træningen – dit bidrag er vigtig således at den særlige plan for covid-

19 rengøring kan blive så effektiv som muligt.

15. Ved dommerbordet forefindes spritklude som skal anvendes til aftørring af netstolper og

andet udstyr ved banen efter hver træningspas.

16. Musikanlægget i hallen vil være afskærmet og må ikke benyttes.

17. Alle bedes huske hinanden på vigtigheden af, at der løbende sker udluftning i hallen ved

kortvarig at åbne døren i hver ende af hallen.

18. Er du syg eller har symptomer på smitte/forkølelse/influenza eller lignende, bliv hjemme. Du

kan møde op til træningen igen når du har været symptomfri/rask i minimum 48 timer.

19. Der må maksimalt være 32 spillere og op til 2 trænere til stede i hallen på samme tid.

20. Og ikke mindst, pas på dig selv og hinanden ved at holde afstand, undgå fysisk kontakt,

god håndhygiejne, og host/nys i ærmet.

21. Endelig skal nævnes, at det selvfølgelig er fuldstændig frivilligt, om du ønsker at genoptage

din træning nu eller afvente til et senere tidspunkt.

Følgende retningslinje vil særligt være gældende for følgende målgruppe.


Børn / Ungdomspillerne

A. Følger du dit barn til en træning, vil det ikke være tilladt at følge barnet helt ind i selve

badmintonhallen, men kun frem til foyeren.

B. Seniorspillerne skal som tidligere huske at booke sig til træningen via holdsport. Et

træningspas på 1,5 time er inklusiv ankomst, træning, oprydning, aftørring af netstolper og

afgang fra klubområdet, hvorfor et træningspas netto forventes at have en varighed på ca.

1 timer og 15 minutter.

Motionist/Veteran og Senior+ træning:

C. For træningen onsdage fra 1900 – 2030 og Senior+ fra 2000 – 2130 gælder, at der max.

tillades op til 32 spillere og 2 trænere at være til stede i hallen på samme tid.

Pensionister:

D. Badminton Danmark anbefaler, at personer over 65 år følger myndighedernes anbefaling

og ikke genoptager deres badmintontræning på nuværende tidspunkt, hvor de bliver en del

af en indendørs forsamling. HB´s bestyrelse har indgående drøftet sagen, og det er

besluttet at overlade den endelige stillingtagen om at genoptage træningen til det enkelte

medlem af pensionistafdelingen.


Banelejere:

E. For banelejere gælder, at din baneleje på 60 min. reduceres til 50 minutter således at de

sidste ca. 10 minutter anvendes til oprydning, aftørring af netstolper og til at forlade

klubområdet inden ny banelejer ankommer til hallen.

Bookning af bane:

F. For alle som ønsker at benytte vores hal uden for deres normale træning eller baneleje,

skal der bookes bane via https://www.supersaas.dk/schedule/hb-

badminton/Hiller%C3%B8d_Badmintonklubs_baner . Det er muligt at have 2 bookninger i

halplanen ad gangen. Hallen er åben hver dag fra kl.7.30 til kl.22.30.

For de spillere der booker individuel træning med en af vores trænere, skal spilleren selv

booke en bane i halplanen.

Skulle du have spørgsmål eller andet i forbindelse med genåbningen af hallen er du meget

velkommen til at rette henvendelse til formanden v/Christian Hellström eller et af de øvrige

medlemmer af bestyrelsen.Med venlig hilsen og på gensyn,

Christian Hellström

P.v.a. HB´s bestyrelse

147 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page