top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Bestyrelsens & Udvalgenes beretninger for 2020/2021

Hillerød, den 23. september 2021


Bestyrelsens beretning for sæson 2020/2021

Bestyrelsens beretning for sæsonen 2020 – 2021 vil i det væsentligste berøre de mere overordnede begivenheder og forskellige tiltag i løbet af sæsonen, men er samtidig forsøgt tilpasset på en sådan måde, at beretningen udviser et retvisende billede af “livets gang” i Hillerød Badmintonklub uden at gå alt for meget i detaljer.

Vi lever unægtelig i en tid med konstante forandringer på en lang række parametre, der på forskellig vis påvirker vores hverdag hvad enten det gælder vind og vejr, økonomisk op og nedture eller en verdensomspændende pandemi som covid-19 mv. Men også på de mere hverdagsagtige gøremål og udfordringer oplever vi forandringer. På klubbens forrige generalforsamling den 1. oktober 2020 blev der således valgt hele 4 nye medlemmer ind i bestyrelsen ud af 7 bestyrelsespladser samt ny formand. Som ny kasserer blev indvalgt Mette Lüthgens Petersen, ny repræsentant for USU v/Andreas Thorndahl, ny repræsentant for SSU v/ Oskar Birger Jensen og endelig Sara La Cour Bornet, der blev valgt ind på den “frie” plads i bestyrelsen. Endelig kunne vi også glæde os over at suppleantposten til bestyrelsen blev besat med Thomas Ringbæk.

Det første bestyrelsesmøde efter generalforsamlingen fandt sted den 8.10., hvor der mere var tale om et praktisk møde med en generel opdatering af livets gang i klubben og en status af hvor klubben befandt i forhold til de mere praktiske og aktuelle opgaver. I hele perioden er der afholdt bestyrelsesmøder stort set hver måned suppleret med nogle ekstraordinære bestyrelsesmøder hovedsagelig med baggrund i covid-19 situationen.

Desværre blev covid-19 situationen fortsat en udfordring for os. Allerede den 23.10.2020 blev der af regeringen og myndighederne udmeldt nye landsdækkende corona restriktioner blandt andet gældende for indendørs badminton med ikrafttrædelse fra den 26.10. og foreløbig 4 uger frem. Samtidig blev det lagt fast, at det kun var tilladt at afvikle badminton holdkampe på eliteniveau hvorfor vores egen 1. division og underliggende hold blev sat på pause, og senere desværre helt aflyst på grund af covid-19 situationen generelt.

Covid-19 restriktionerne blev løbende skærpet og den 29.oktober kom så et pålæg om at bære mundbind eller visir, dog ikke gældende for børn op til 12 år. Men vi gik desværre ikke helt fri af corona smitten i HB. I november ramte smitten HB hvilket efterfølgende medførte en total nedlukning af en række fællestræninger indtil der igen kunne fremvises en negativ test.


I dagene 28. og 29. november deltog en række af vores ungdomsspillere i SM i Taastrup hallerne med stor sportligt succes. Hele 32 medaljer blev det til, 11 guldmedaljer, 8 sølvmedaljer og 13 bronzemedaljer. En meget flot præstation og et stort tillykke til ungdomsspillerne og godt arbejde af trænerteamet bag, der har brugt mange timer med spillerne i hallen uge efter uge. Men medaljen har som bekendt en bagside, og desværre viste det sig at flere af deltagerne kom hjem fra SM smittet med covid-19, og med efterfølgende nedlukning af en række fællestræninger i en kort periode. Heldigvis kom de berørte personer fint igennem perioden med covid-19.


Covid-19 situationen var i december måned så alvorlig, at 38 kommuner og herunder Hillerød kommune, blev pålagt særlige restriktioner hvilket medførte, at vi fra den 9.12. blev pålagt at lukke klubben helt ned. Perioden for nedlukningen blev forlænget ad flere omgange, men skulle vise sig at blive historisk lang i og med at der først den 21.4.2021 blev meddelt tilladelse til en gradvis genåbning af klubben gældende for børn og unge under 18 år og voksne over 70 år og med fuld genåbning fra den 6.5.2021 for alle andre.


Covid-19 situationen har helt generelt været en udfordrende tid med at holde styr på de forskellige retningslinjer og anbefalinger, der løbende blev enten skærpet eller nedjusteret og gældende for forskellige målgrupper. Det har samtidig været en udfordring for bestyrelsen at drosle klubbens udgifter ned til et absolut minimum og samtidig forsøge at holde fokus på indtægterne eller de mange corona relaterede puljeordninger, hvor der kunne søges lønkompensation, kompensation for mistet indtægter mv. De fleste af klubbens lønnede træner har fået anvist løn i nedlukningsperioden, og klubben har efterfølgende søgt lønkompensation med en dækning på mellem 75%-90% afhængig af ansættelsesformen.


I nedlukningsperioden blev der i USU og SSU regie tilrettelagt udendørs aktiviteter, hvilket blev godt modtaget. Men også her blev den udendørs træning udfordret af et forsamlingsloft på max 10 personer, der kort efter blev ændret til max 5 personer. Og dermed blev det stort set ikke muligt at håndtere den udendørs træning på en corona sikker og forsvarlig måde.


Det var unægtelig en mørk tid og december blev som nævnt ikke bedre. Men der var lyspunkter. Årets juletræ blev igen leveret af Hans-Henrik Kallstrøm fra Hillerød Staudegartneri og efterfølgende flot pyntet af nogle kreative medlemmer fra SSU. En stor tak til de “jule glade nisser” der fik pyntet flot op i foyeren og som vi alle kunne nyde og glædes over i den desværre korte periode det blev til inden vi den 9. december blev tvangslukket. Men jeg håber at Hans-Henrik Kallstrøm vil fortsætte sin tradition med at levere et juletræ til klubben og gerne fortsat uden beregning, som han har gjort siden 2005. En stor tak til Hans-Henrik.


De forskellige Covid-19 restriktioner og begrænsninger for at spille badminton og ikke mindst den lange nedlukningsperiode fra december til april, blev løbende drøftet i bestyrelsen. Forskellige kompenserende tiltag blev drøftet og der blev i foråret 2021 udmeldt, at sæsonen for fællestræningerne blev forlænget med juni og juli måned i det omfang der var interesse blandt de berørte spillere. Heldigvis gik kabalen op og mange spillere tog imod muligheden for at forlænge sæsonen.

Med baggrund i den lange periode med en total nedlukning af klubben drøftede bestyrelsen også andre kompenserende muligheder, som vi gerne ville tilbyde medlemmerne. Den 28. februar 2021 blev medlemmerne orienteret om bestyrelsens overvejelser om at reducere kontingentet i næste sæson, men også at andre løsningsmodeller stadig var under overvejelse. Den 6. maj 2021 blev der så endelig udmeldt, at der af bestyrelsen var afsat 150.000 kr i indeværende regnskabsperiode til brug for en økonomisk kompensationsordning til medlemmerne og den 29. maj blev de nærmere retningslinjer for ordningen udmeldt med en slutdato for ordningen af hensyn til klubbens regnskabsperiode.

Medlemmerne benyttede sig af kompensationsordningen svarende til en tilbagebetaling på +50.000 kr. En stor tak til alle for jeres ubetinget loyalitet og opbakning til HB i en vanskelig periode forårsaget af de mange covid-19 udfordringer.

Omkring økonomien generelt skal nævnes, at der har været søgt ført en ansvarlig, målrettet samt stram økonomistyring hvilket har bevirket, at vi kom ud af året med et overskud på +300.000 kr. Fremadrettet har bestyrelsen besluttet at der ud af årets overskud skal tilbageføres 65.000 kr til klubbens egenkapital så den igen udgør 300.000 kr. Endvidere ønsker bestyrelsen blandt andet at afsætte 25.000 kr. til en forventet markering af klubbens 90 års fødselsdag den 16. april 2023, 15.000 kr til brug for evt. nye corona foranstaltninger, ligesom der er planer om at optimere klubbens fitnessrum til glæde for alle medlemmerne.


I april måned 2021 indgik klubben en flot sponsoraftale med købmand Johnny Bak fra Rema 1000, Skansevej 4-8, Hillerød, gældende indtil videre frem til ultimo juli 2022. En stor tak til Rema 1000 v/Johnny Bak for samarbejdet, der i hele implementeringsperioden har forløbet helt problemfrit.


Sportsudvalget har udarbejdet en særskilt beretning om sæsonens arbejde, men her skal kort nævnes udvalgets store arbejde hen over foråret 2021 frem til sommeren med at få hele trænerteamet på plads for den nye sæson 2021/2022 herunder hovedtræneren for ungdom og senior. Som ny hovedtræner for senior blev Mads Conrad-Petersen ansat, og med Mads Conrads solide baggrund som mangeårig topprofessionel doublespiller, har klubben sikret sig en kapacitet dels som spiller, men også som træner. At Mads Conrad samtidig er en super rar og hyggelig fyr, gør kun oplevelsen af at have Mads Conrad i klubben større. Velkommen til Mads.

Hovedtræner for ungdom er fortsat Zhu, og dermed har vi fastholdt en stor træner kapacitet i klubben, der sammen med Mads Conrad, det øvrige trænerteam og Sportsudvalget fremadrettet skal sikre at den sportslige “røde tråd” udfolder sig i hverdagen og at der sikres en hensigtsmæssig glidende overgang fra ungdom til senior uden at vi taber nogle af vores mange unge talentfulde spillere.


Med Mads Conrad som “mellemmand” blev det muligt for os at tilknytte den finske topspiller Kalle Koljonen fra næste sæson 2021/2022. At Kalle er en absolut topspiller viste han senest ved at vinde en bronzemedalje i herresingle ved det individuelle EM i Ukraine i april måned, hvor Kalle tabte i semifinalen til Viktor Axelsen. Kalle repræsenterede også Finland ved OL i Tokyo i juli måned.


I juni måned blev DM afviklet for U17, og her gik Sofie Karmann hele vejen i single og vandt guld. I damedouble blev det til en flot sølvmedalje. Et superflot resultat af Sofie, der kun fortjener stor respekt for de mange træningstimer, der igennem årene er lagt i hallen sammen med Zhu og de øvrige trænere, og som blev belønnet med et fornemt DM.


I august måned blev der afholdt en fælles samling for klubbens nye trænerteam og bestyrelsen hvor formålet blandt andet var at styrke kendskabet til hinanden, skabe forståelse for at HB er en klub med et fælles mål, at vi har et trænerteam og en samlet bestyrelse, der er der for hinanden til glæde for alle vores medlemmer.


I foråret 2021 blev indkøbt en længe efterspurgt boldmaskine til en samlet pris på 50.000 kr. Financieringen kom på plads efter en ansøgning til DGI & DIFs foreningspulje hvor klubben blev bevilget 30.000, og HBs Ungdommens Venner støttede op omkring projektet med 10.000 kr. De sidste 10.000 kr kom på plads i form af en leverandør rabat. Boldmaskinen er til brug for alle klubbens medlemmer fra de yngste til de ældste. En stor tak til HB Ungdommens Venner for jeres økonomiske håndsrækning, som gjorde det muligt at få den økonomiske kabale til at gå op.

Badminton Danmark udmeldte i april 2021 at sæsonens turneringer ikke blev genoptaget, men at den starter op helt på ny fra næste sæsonopstart 2021/2022. HBs 1. hold vil derfor fortsat være at finde i 1. division og også status quo på de øvrige seniorhold, der alle lå med helt fremme i front i deres respektive rækker. Den 18. juni meddelte Badminton Danmark, at Holte trak sig fra 1. division og på den baggrund var der foretaget nogle justeringer på flere niveauer inklusiv en enkelt lodtrækning hvilket alt sammen medførte, at HBs 2. hold i Danmarksserie blev oprykket til 3. division – i øvrigt helt velfortjent med det spil 2. holdet viste i den periode holdkampene stadig blev spillet, hvor de lå klart nr. 1 i deres pulje.


I dagene 5. og 6. juni afholdt HB en stor ungdomsturnering for ca. 170 U9, U11 og U13 spillere hvor der blev gjort brug af Faxe Kondi hallen i Royal Stage og vores egen hal. Et meget flot afviklet arrangement, og derfor stor ros til Thomas Ringbæk fra USU som tovholder for stævnet og øvrige frivillige for jeres store indsats.


Firmaet MyLocher har siden 2015 stået for udlejning af 24 stk. garderobeskabe i HB, men samarbejdet blev opsagt af HB med baggrund i at konceptet ikke indebar nogen indtægt for HB. Der blev derfor indkøbt 24 stk nye garderobeskabe, der nu er opstillet i fitnessrummet til brug for udlejning til vores medlemmer fra juli måned. Pt. er 23 ud af de 24 skabe udlejet.


Det bør også nævnes, at bestyrelsen har optimeret processen omkring klubbens forbrug af bolde, der i dag er klubbens andenstørste udgift.

Tilsvarende er hele rengøringskonceptet gennemgået og resulteret i, at det tidligere rengøringsfirma blev opsagt i august og nyt rengøringskoncept er implementeret. Indtil videre ser det nye koncept meget tilfredsstillende ud hvad angår kvaliteten af rengøringen, men også ud fra en økonomisk betragtning.


En stor tak til alle frivillige i de forskellige udvalg og øvrige frivillige, der på anden vis har været med til at bære klubben igennem dag efter dagen ved at påtage sig forskellige arbejdsopgaver - uden alle jer frivillige og jeres store indsats, ville Hillerød Badmintonklub ikke være den klub vi er i dag. En stor tak til de frivillige der deltog i vores arbejdsdage med at renovere i hallen i foråret, male hist og pist og andre nødvendige gøremål. Dejligt med den flotte opbakning.

De mange frivillige, der igennem mange år har bidraget til klubben på forskellig vis til glæde for de mange medlemmer igennem årene, kan med en vis stolthed se frem til at klubben kan fejre sin 90 års fødselsdag den 16. april 2023. En stor tak til jer alle for indsatsen.


En stor tak til hele klubbens trænerteam, der dag efter dag leverer en flot indsat til glæde for vores mange spillere tilknyttet fællestræningerne.


Jeg vil også gerne takke bestyrelsen for et stort og engageret arbejde igennem hele sæsonen, der på mange måder har været en fornøjelse. Vi kom i hus med mange ting, men der er stadig løse ender samt nye tiltag, der ligger og venter. En klub i udvikling kræver konstant fremdrift, og det holder bestyrelsen fortsat fuld fokus på så vi kan leve op til målsætningen om, at Hillerød Badmintonklub er en klub for alle, hvor talentudviklingen udgør et helt naturligt element sammen med klubbens øvrige aktiviteter på alle niveauer.


Jørn Gravesen

Formand - Hillerød Badmintonklub

Beretning fra Sportsudvalget for sæsonen 2020 - 2021

Dette er første beretning fra Sportsudvalget og en vigtig beretning, så vi kan udbrede kendskabet til Sportsudvalget og hvilke opgaver de arbejder med, til glæde for hele klubben.


Sportsudvalg:

Udvalget har til opgave at udvikle og synliggøre den røde tråd i klubben, guide vores trænere og bistå bestyrelsen til at tage oplyste og sikre valg når økonomien skal matche de høje ambitioner. Udvalget består af 1 medlem fra USU, 1 medlem fra SSU, 1 medlem fra Bestyrelsen, 1 træner fra ungdomsafdelingen og 1 træner fra seniorafdelingen. Det skal sikre en ligevægt i fokus og skabe bro mellem de 2 afdelinger.

Vil man vide mere, kan jeg anbefale at gå ind på vores hjemmeside og under sportsudvalg læse mere om rammeaftale og mandat for sportsudvalget.


Medlemmer

USU: Thomas Ringbæk

USU træner: Peter Rasmussen

SSU: Oskar Birger Jensen

SSU træner Jakob Kyndesen

Bestyrelsen Christian Hellström / Formand


Blandt de vigtigste opgaver som er løst i sportsudvalget i sæsonen 2020-2021:


- Fastansættelse af cheftræner i Ungdom og Senior, således at vi har sikret os at stammen i trænerteamet forbliver i Hillerød Badmintonklub i en lang årrække.


- Etablering af talentsporet i seniorafdelingen, til at gribe og videreudvikle de mange gode talenter der kommer ud af vores ungdomsafdeling.


- Prioritering af træningstilbud til udvikling af vores nybegyndere, således at vi kan tilbyde begyndertræning 5 dage om ugen, så der nemmere kan tilbydes flere træninger og/eller passes ind med andre sportsgrene som barnet måtte dyrke.


- Flytning af styrketræning fra badmintonhallen til det tidligere socialerum, samt opgradering af vores redskaber/maskiner, hvor vi bestemt ikke er i mål, og håber at tilføje flere nye maskiner, samt opdatere nogle af de gamle.


- Med hjælp fra sponsorer at indkøbe en ny boldmaskine til brug på fælles træninger og individuel træning.


- Fokus på udnyttelsesgraden af vores hal, således at den hele tiden optimeres. Det gør udlejning af baner mere effektiv, som øger vores indtjeningen og muligheden for at understøtte udviklingen af vores badmintonspillere i ungdom- og seniorafdelingen.


Sportsudvalget vil forsætte med at løse disse opgaver som ligger på tværs af afdelingerne, samt understøtte USU og SSU med de mange opgaver som der ligger i en klub af vores størrelse. Der er altid brug for flere frivillige kræfter og vi kan kun opfordre til at melde jer under fanerne og støtte vores klub.


På vegne af Sportsudvalget

Christian Hellström, formand

Beretning fra UngdomsSpilleUdvalget 2020/2021

Sæsonen 2020/2021 blev endnu en gang en sæson præget af Covid-19-restriktioner, der også prægede ungdomsarbejdet i HB. Til trods for disse uvante udfordringer, har det igen været en sæson med spændende udvikling og flotte resultater i ungdomsafdelingen.


Ungdomsafdelingen er utrolig aktiv i HB, og der skal lyde en stor tak for al den frivillige arbejdskraft, der bliver lagt. Som nogle af de bærende tiltag, aktiviteter og oplevelser i sæsonen 20/21 vil jeg fremhæve:


Holdturneringen

HB stillede i sæsonen op med 11 ungdomshold. Afviklingen af holdturnering var dog svær grundet COVID-19, hvilket resulterede i flytning af kampe m.m. Flere af vores ungdomshold lå til at skulle spille ungdoms-DM for hold, hvilket dog aldrig blev en realitet, da holdturneringen til slut blev suspenderet.

Stor tak til de frivillige og engagerede holdledere.


Ungdomsturneringer

I år stod der fire ungdomsturneringer på programmet i HB. Turneringer er en vigtig indtægtskilde for HB. Ved den første turnering blev Royal Stage for første gang taget i brug, hvilket var en stor succes. En enkelt turnering i marts blev aflyst, men de resterende blev heldigvis gennemført med masser af håndsprit og hensyntagen.

En stor tak til alle frivillige og særligt Stine og Thomas fra USU, der holdt det kølige overblik hele vejen igennem.

Ungdomstrænermøder

Som noget nyt i Ungdom blev der indført ungdomstrænermøder. Hensigten med disse møder var at skabe en rød tråd fra begynder til talent, rykke spillere rundt, give ønsker/ideer fra trænere til USU om tiltag m.m. Tiltaget viste sig at være givende for alle og vil blive videreført til næste sæson.


Talentspor

For at imødekomme overgangen fra ungdomsspiller til seniorspiller blev bl.a. etableringen af et talentspor sat i søen i samarbejde med Sportsudvalget. Formålet var at skabe en mere glidende overgang, samt skabe en rød tråd i udviklingen af spillerne. Realiseringen af talentsporstankerne vil ske i sæsonen 21/22 og de kommende sæsoner.


Fokus på de mindste

Der hersker ingen tvivl om, at de helt unge spillere skal dyrkes i højere grad i HB. Derfor blev der i sæsonen skabt en talenttræning om tirsdagen for de helt unge nystartede spillere. De unge stjerner kom under vingerne på Zhu. Træningen fik rigtig god feedback fra mange forældre og vil i sæsonen 21/22 blive udvidet til også at inkludere træning om torsdagen.

Der vil fortsat være stort fokus på denne gruppe, så fødekæden er sikret fremover.


Medaljeregn

Sjællandsmesterskaberne i november 2020 skal fremhæves. Her stillede HB op med 31 spillere i 67 kategorier. Det blev til intet mindre end 11 guldmedaljer, 8 sølvmedaljer og 13 bronzemedaljer for HB’s spillere. Et flot og vigtigt resultat, der er med til at understrege, at HB’s ungdomsafdeling er med, hvor det gælder.


Farvel og tak

Slutteligt takkede et mangeårigt medlem af USU af. Adam Karmann valgte at stoppe, da han ikke længere har nogen børn, der spiller i HB. Der skal lyde et enormt tak til Adams store arbejdsindsats for klubben gennem årene.


USU bestod i sæsonen 2019/2020:

Sara la Cour

Josefine Rasmussen

Stine Lading

Adam Karmann

Thomas Ringbæk

Nick Jørding

Anders Hartmann-Andersen

Mie Heering

Andreas Thorndahl


På vegne af USU

/Andreas

Beretning fra Seniorspiller Udvalget – 2020/2021

Sæsonen 20/21 har ligesom dens forgænger været stærkt præget af en coronanedlukning, der satte en stopper for sæsonen nærmest inden den var kommet rigtigt i gang. Da vi endelig fik lov til at spille igen efter den bratte sæsonafslutning i 19/20, blev det med restriktioner, der både var stærkt begrænsende og svære at finde hoved og hale i. Det krævede en stor indsats for alle involverede at opretholde både træningskvalitet og -glæde. Alligevel voksede vores afdeling endnu en gang.

Trods corona blev holdkampssæsonen skudt i gang i efteråret, og endnu en gang havde vi hele fem hold tilmeldt i holdturneringen. Disse fem hold var placeret i henholdsvis 1. division, Danmarksserien, Sjællandsserien, Serie 1 og Serie 2. Da sæsonen blev afbrudt efter fire kampe, var HB2, HB3, HB4 og HB5 kun blevet besejret to gange i fjorten holdkampe, og alle lå godt til i deres respektive puljer. HB1 havde fået en noget hårdere start efter oprykningen til 1. division. I sæsonen 21/22 ligger alle hold i de samme puljer udover HB2, der er blevet oprykket til 3. division pba. deres flotte efterår og herefter følgende lodtrækningsheld, da et hold havde trukket sig.

Seniorafdelingen er fortsat i en foryngelsesfase, hvor de dygtige og store ungdomsårgange fra de seneste år nu skal op og være en del af vores træning og sammenhold. Det har været et stort fokus for SSU, at disse bliver integreret godt i vores afdeling. Det har ikke været muligt at afholde større sociale arrangementer, men der er alligevel blevet hygget, og det er mit helt klare indtryk, at alle har savnet vores fællesskab i klubben under epidemien.

Jeg mener personligt, at HB adskiller sig fra mange andre klubber ved, at der er meget kort distance fra top til bund eller ung og gammel, og det er noget, som vi skal værne om og dyrke. Derfor blev det besluttet, at da vores tirsdagstræning blev nødt til at blive delt op pga. for mange spillere, skulle dette gøres ud fra et princip, om at alle skulle kunne være på samme træning. Derfor blev der lavet en rotationsordning. Dette princip har vi valgt at fastholde ind i 21/22 sæsonen med nogle mindre tilretninger, og efter lidt tilvænning er det blevet til en succes.

Trænerteamet for sæsonen 20/21 har været Helle Nielsen, Jakob Kyndesen og Magnus Helgason. De har været assisteret af Zhu, Peter Rasmussen og Kaj Lü. Jeg vil gerne sige tak for samarbejdet til Helle endnu en gang og ønske hende held og lykke fremover.

For den kommende sæson er Mads Conrad-Petersen ansat som spillende cheftræner og skal indgå i trænerteamet med Jakob og Magnus. Dette er et klart kvalitetsstempel for vores klub, og jeg forventer, at Mads bliver en stor kapacitet i vores fortsatte udvikling af Hillerød Badmintonklub.


SSU bestod i sæsonen 2020/2021 af:

Oskar Birger Jensen

Josefine Terkelsen

Tobias Folkmann

Emil Poulsen

Julie Messerschmidt

Frederik Marquart


På vegne af SSU

Oskar Birger Jensen, formand

VMSU beretning 2020/2021

Badminton sæsonen 2020/2021 for veteran- og motionistspillerne har helt som de sidste mange år været henlagt til afvikling på onsdage fra 19:00 til 20:30, og igen med en god opbakning fra de mere end 25 tilmeldte. Men der er plads til flere, og ikke mindst kvindelige medlemmer. Set hen over hele sæsonen må fremmødet til den enkelte spilleaften betegnes som værende tilfredsstillende og har budt på mange gode, sjove og spændende kampe og altid afviklet i en god sportslig ånd.

Så langt så godt, fordi coronaen var stadig en del af vores hverdag og ikke mindst blev alt indendørs idræt påvirket af coronaen, hvilket i løbet af efteråret 2020 medførte nye stramninger og restriktioner for afvikling af indendørs badminton. Og den 9. december blev blandt andet indendørs badminton lukket helt ned, en historisk lang nedlukning frem til april måned 2021 og først fuld genåbning i maj måned. Men badminton sæsonen var som sådan amputeret hvilket blandet andet kom til udtryk ved, at vores 4 motionistholds deltagelse i DGIs motionsturnering blev aflyst inden alle planlagte kampe var færdigspillet.

Vi kan kun håbe på at den ny sæson 2021/2022 bliver en langt bedre og mere stabil sæson uden corona relaterede restriktioner eller andre generende tiltag. Jeg vil ønske alle velkommen til en ny spændende 2021/2022 sæson, og husk, vi har altid plads til en mere på banen.


Christian Hellström

VMSU repræsentant

September 2021

Beretning for badminton for pensionister og mandagsmotionister


Det forløbne år har været et specielt år grundet nedlukningen fra november 2020 til april/maj 2021 og de forholdsregler, der skulle følges efter genåbningen.


På trods af dette har tilslutningen til fællestræninger været uforandret; om mandagen er der dog 3-4 ledige pladser, mens mandagsholdet er i vækst i forhold til sidste år.

Dette har selvsagt påvirket mulighederne for det sociale samvær efter kampene, som dog er genoptaget henover sensommeren. Henning Hansen er fortsat primus motor i denne henseende og alt foregår nu helt normalt.


DGIs pensionistturneringer har også ligget stille siden januar 2020, men bliver genoptaget i slutningen af september 2021.


Mandagsholdet er ikke forbeholdt pensionister og har eksisteret længere end torsdagsholdet, men har efterhånden den samme aldersfordeling.


Vi bestræber os fortsat på at integrere de ny spillere i den gamle spillertrup. Pensionister får gratis bolde, mens mandagsspillerne selv medbringer bolde.Erik Togeby

Bestyrelsesmedlem for pensionisterne


September 202176 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page