• HB Web

Vigtig info vedr. Coronarestriktionerne

Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub,

Coronarestriktionerne forlænges foreløbig til den 13. december 2020.

Sundheds- og Ældreministeriet har i en pressemeddelse den 20. november meddelt, at de nuværende coronarestriktioner forlænges frem til den 13. december 2020 på grund af det fortsatte høje smittetal i landet.

De tidligere udmeldte retningslinjer gældende for Hillerød Badmintonklub vil derfor fortsat være gældende, dog nu tilrettet med diverse præciseringer.

Generelle tiltag gældende for alle.

Omklædnings- og baderummene samt dele af cafeområdet vil fortsat være afspærret og må ikke benyttes.

For klublokalet gælder, at der nu er opsat motionsudstyr i lokalet, men udstyret må alene benyttes efter forudgående aftale med din træner.

Vandautomaten i hallen er fortsat afspærret og må ikke benyttes.

Der er etableret "ensretninger" ind og ud af hallen via hovedindgangen, men det anbefales at sidedørene i hallen benyttes når du forlader hallen.

Husk kravet om at anlægge mundbind straks når du bevæger dig ind på HBs område og når du igen forlader området. Mundbind kan dog aflægges kort tid før du påbegynder din træning / spil, men skal anlægges igen efter ophør af din træning / spil.

Der er ikke krav om at bære mundbind når du sidder ned.

Kravet om mundbind er ikke gældende for børn under 12 år.

For deltagere i ungdomstræningen gælder følgende:

Indtil videre videreføres de gældende retningslinjer for børn og unge under 22 år. Husk først at møde op til din træning kort tid før opstart og forlad HBs område straks efter. Forældre må ikke opholde sig i hallen de sidste 10 min. af ungdomstræningen. I det omfang det er muligt, henstiller vi dog helt generelt til, at forældre helt undlader at møde op i hallen i forbindelse med ungdomstræningen. Hvis der er et helt særligt behov for forælder at være til stede henstilles til, at der tages ophold i klublokalet.

For deltagere på seniortræningen gælder følgende:

Seniortræningerne afvikles fortsat efter en særskilt plan, der løbende kan justeres for hele tiden at skabe de bedste træningsmuligheder i den aktuelle corona tid.

For senior+ og veteran- og motionist træning gælder følgende:

Onsdagstræningen 19:00-2030 og 20:30-22:00 afvikles efter en tilrettet midlertidig plan hvor de samme 8 (max 10) personer træner sammen på den/ de samme bane(r) / spillefelt under hele træningen og hvor der alene kan byttes rundt internt blandt de 8 (max 10) personer man spiller med. Bane 3 og bane 6 må ikke anvendes.

Husk at møde op kort tid før din træning og at forlade HBs område straks efter træningen.

For deltagere på PSU træningen gælder følgende:

Træningen afvikles efter en tilrettet midlertidig plan, hvor de samme max 10 personer træner sammen på den/ de samme bane(r) / spillefelt under hele træningen og hvor der alene kan byttes rundt internt blandt de max 10 personer man spiller med. Bane 3 og bane 6 må ikke anvendes.

Husk at møde op kort tid før din træning og at forlade HBs område straks efter træningen.

For banelejer gælder følgende:

Banelejer bedes møde op kort tid før det aktuelle spille tidspunkt og uden unødig ophold begive sig hen til sin bane, hvor der tages ophold ud for den aktuelle bane eller går direkte ind på banen hvis den er fri. Straks efter afslutning af lejetidspunktet bedes man forlade HBs område.

Når der foreligger nyt omkring coronarestriktionerne vil der blive udsendt en ny meddelelse. Indtil da, pas godt på dig selv og hinanden.

Med venlig hilsen,

Jørn Gravesen

Formand

Hillerød Badmintonklub

19 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Covid-19 opdatering fra Bestyrelsen, 26. marts

Hillerød, fredag den 26. marts 2021 Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub HBs lokaler inklusiv hallen forventes fortsat at være lukket frem til den 21. april 2021 Fra politisk side er der nu udmeld

Covid-19 opdatering fra Bestyrelsen, 28. feb.

Hillerød, søndag den 28. februar 2021 Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub HBs lokaler inklusiv hallen vil fortsat være lukket frem til den 5. april 2021 Vi bevæger os på flere måder mod lysere ti

Covid-19 opdatering fra Bestyrelsen, 1. feb.

Hillerød, mandag den 1. februar 2021 Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub HBs lokaler inklusiv hallen vil fortsat være lukket frem til den 28. februar 2021 Regeringen har på et pressemøde i torsda