top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Referat af ordinær generalforsamling i Hillerød Badmintonklub den 31.10.2019

Årets generalforsamling er afholdt og blandt de vigtigste beslutninger er valget af bestyrelsen for næste sæson 2019/2020:


Formand: Lars Østergård blev genvalgt


Næstformand: Thue Rathsach Lang blev valgt som bestyrelsesmedlem og senere konsitueret som næstformand.


Kasseren blev nyvalgt og Vibeke Ringbæk afløser Lisbeth Dahl Folkmann, som formanden takkede for det udførte arbejde.


SSU: Jakob Kyndesen blev genvalgt


USU: Christian Hellström blev genvalgt


VMSU: Jørn Gravesen blev valgt som nyt medlem af bestyrelsen


PSU: Erik Togeby blev genvalgt


Der blev valgt to nye interne revisorer for 2 år, Jens Glümer (genvalg) og Eigil Raabye (nyvalg)

Formanden aflagde beretning, som har været slået op i klubben op til generalforsamlingen; han lagde vægt på den sportslige succes, der var opnået på trods af, at der kom en ny sportschef til i løbet af sæsonen. Beretningen blev taget til efterretning ligesom de øvrige afdelingers beretninger.


Kassereren aflagde regnskab, som også har været slået op på opslagstavlen, og som udviser et overskud på 4.507 kr., hvilket var meget tæt på det budgetterede beløb. Regnskaber blev godkendt.


Bestyrelsen havde foreslået en ændring af vedtægternes § 3 stk. 2, der omhandler spillesæsonens varighed.


Det blev foreslået at ændre denne til ’10 måneder – fra den 1. august til den 31. maj’ (mod hidtil 1/8 til 30/6). Årsagen hertil var, at det skal fremgå af Vedtægterne, at der i juni måned spilles med egne bolde og ikke som i ’selve sæsonen’ med klubbens bolde.


Forslaget blev enstemmigt vedtaget.


Dirigenten bad generalforsamlingen mindes to æresmedlemmer og tidligere formænd i klubben, der var afgået ved døden i den forløbne sæson:


Flemming Lørup, der var aktiv i forbindelse med bygningen af den ny hal og Henning B. Clausen, der opbyggede USU; der blev holdt et øjebliks stilhed til deres minde.
79 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentarios


bottom of page