• HB Web

Opdatering på covid-19 restriktioner og anbefalinger

Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub,


Indendørs forsamlingsforbud hævet fra 25 til 50 personer - Med virkning fra fredag den 21. maj 2021er indendørs forsamlingsforbud hævet fra 25 til nu 50 personer inklusiv træner, tilskuer mv.


Omklædning- og badefaciliteterne – Omklædningsrummene kan nu igen benyttes til omklædning når du møder op til din træning / spilletid, ligesom det efterfølgende er tilladt at benytte omklædningsrummene til bad og omklædning.


Mundbind / visir – For voksne fyldt 18 år og derover er der fortsat krav om at anlægge mundbind / visir ved indgang og udgang af hallen. Kravet er også gældende når du forlader selve hallen for at benytte omklædningsrummet mv.

Kravet om mundbind / visir gælder ikke børn under 12 år.Coronapas - For alle der er fyldt 18 år og derover er der fortsat krav om at kunne fremvise et gyldigt coronapas. Coronapasset er din dokumentation for at du er vaccineret, men fra den 21.5. er reglerne for gyldig dokumentation i coronapasset lempet så man som udgangspunkt 14 dage efter første vaccination kan anvende dokumentationen for første vaccination som gyldigt coronapas.

Husk, at du fortsat kan bruge et negativt svar fra en PCR-test og en hurtigtest som gyldig dokumentation. Et negativt svar må maksimalt være 72 timer gammel når den skal bruges som coronapas.


Kontrol af coronapas – Fra fredag den 21.5. er kontrol af coronapas ændret hvilket betyder, at HB fremover alene er forpligtet til at tage ‘en daglig stikprøvekontrol af alle tilstedeværende personer, der er undergivet krav om coronapas.

Stikprøvekontrollen bygger på tillid til, at den person, der er undergivet krav om coronapas, sørger for at have et gyldigt coronapas.

I HB vil den daglige kontrol blive gennemført af bestyrelsen og/eller en af de i HB kontraktansatte træner.

Sogne-nedlukning – Hillerød Kommune har tidligere orienteret om, at hvis corona smitten i et sogn bliver for høj, sker der en lokal nedlukning af sognet. Det betyder at alle lokaler hvor der udøves foreningsaktiviteter, lukkes. Dette omfatter både offentlige, private og selvejende lokaliteter. Beboere i et nedlukket sogn, må ikke deltage i fritidsaktiviteter andre steder i kommunen.

Som en naturlig konsekvens heraf har vi i HB besluttet, at du heller ikke kan deltage i HBs aktiviteter hvis du bor i et tvangslukket sogn beliggende uden for Hillerød Kommune.


Vedrørende den økonomisk kompensation – Umiddelbart efter den 27.5. vil der nærmere blive orienteret om den økonomiske kompensation og proceduren for hvad du skal gøre for at få din andel af puljen på i alt 150.000 kr., der af bestyrelsen er afsat i indeværende sæson med baggrund i den lange periode hvor indendørs idræt har været tvangslukket på grund af corona situationen.

Tilbage er kun at ønske alle en fortsat god Pinse.


Med venlig hilsen,

Jørn Gravesen

Formand for HB

24 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Opdatering på covid-19 restriktioner og anbefalinger.

søndag, den 13. juni 2021 Fremhævet tekst er ny i forhold til tidligere information. Gældende fra fredag den 11. juni er indendørs forsamlingsforbud hævet fra 50 til nu 100 personer. Kravet om mundbin

Fuld genåbning af hallen

Torsdag den 6.5. 2021 Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub, Orientering om fuld genåbning af hallen fra torsdag den 6. maj 2021 og økonomisk kompensation Fra i dag torsdag den 6. maj 2021 kan vi i