top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Indkaldes til Hillerød Badmintonklubs ordinære generalforsamling

Opdateret: 12. okt. 2019

Ifølge HB’s vedtægter § 4 stk. 6 indkaldes herved til klubbens ordinære generalforsamling torsdag, den 31. oktober 2019 kl. 19.00 i Cafe Fjerbolden, Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød.


Dagsorden for generalforsamlingen er:

1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer

2. Valg af dirigent

3. Godkendelse af bestyrelsens beretning

4. Godkendelse af det reviderede regnskab

5. Behandling af indkomne forslag

6. Valg af formand for bestyrelsen

7. Valg af kasserer

8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem vælges

efter indstilling fra senior spilleudvalget (SSU), 1 medlem efter

indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU), 1 medlem efter indstilling fra veteran- og

motionsspilleudvalget og 1 medlem efter indstilling

fra pensionistspilleudvalget (PSU)

9. Valg af en suppleant til bestyrelsen

10. Valg af 1-2 kritiske revisorer

11. Eventuelt

Vedrørende dagsordenen pkt. 4:

Det af bestyrelsen godkendte regnskab er tilgængeligt i klubben.

Vedrørende dagsordenens pkt. 5:

Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i § 3, stk. 2 fremtidig skal lyde således:

stk.2. Spillesæsonen for klubbens fællestræninger strækker sig over 10 måneder – fra den 1.

august til den 31. maj i øvrigt i overensstemmelse med selvforvaltningsaftalen med

FrederiksborgCentret.

Perioden var tidligere angivet fra 1. august til 30. juni.

Vedrørende dagsordenens pkt. 6:

Formand: Lars Østergaard – villig til genvalg

Vedrørende dagsordenens pkt. 7:

Kassereren Lisbeth Folkmann ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Vibeke Ringbæk som ny

kasserer.

Vedrørende dagsordenens pkt. 8:

a. Repræsentant for seniorspilleudvalg: Udvalget indstiller Jakob Kyndesen er villig til genvalg.

b. Repræsentant for ungdomsspilleudvalg: Formand Christian Hellström er villig til genvalg.

c. Repræsentant for veteran- og motionsspilleudvalget: Bestyrelsen indstiller Jørn Gravesen.

d. Repræsentant for pensionistspilleudvalg: Erik Togeby er villig til genvalg.

e. Nuværende næstformand og valgt til den "fri plads" i bestyrelsen: Thue Rathsach Lang er villig til genvalg.

Vedrørende dagsordenens pkt. 9:

Suppleant til bestyrelsen: Ingen kandidat haves p.t.

Vedrørende dagsordenens pkt. 10:

a. Kritisk revisor: Jens Glümer er valgt til 2019 og villig til genvalg – for 2 år.

b. Kritisk revisor: Bendt Olsen afgår og bestyrelsen indstiller Eigil Tang Raaby

Vi håber på et rigtigt godt fremmøde.


Hillerød, den 11. oktober 2019


På bestyrelsens vegne

Lars Østergaard


Beretninger for sæsonen kan findes her. Årsregnskab kan rekvireres i klubben.


Formands beretning: https://static.wixstatic.com/ugd/8d5c0d_5bd76ec35f8a43edb596e1d9091fea1a.pdf


SSU beretning:

https://static.wixstatic.com/ugd/8d5c0d_2e06f61b7922407aaaec12bb3c06438c.pdf


VMSU beretning:

https://static.wixstatic.com/ugd/8d5c0d_43ce72a19b2c4728a5ecc956997f3b0e.pdf


PMSU beretning:

https://static.wixstatic.com/ugd/8d5c0d_e38a7e6a36fc47eeba3638246094cb4b.pdf


USU beretning:

https://static.wixstatic.com/ugd/8d5c0d_4e0fe6b60f0341798f06ff6f93099031.pdf

67 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Hillerød, den 24. september 2023 Bestyrelsens beretning for 2022/2023 Bestyrelsens beretning for sæsonen 2022 – 2023 vil i det væsentligste berøre de mere overordnede begivenheder og forskellige tilta

bottom of page