top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Indkaldelse til ordinær generalforsamling 7.10.2021Kære medlemmer


Ifølge HB’s vedtægter § 4 stk. 3 og stk. 4 indkaldes herved til klubbens ordinære generalforsamling til afholdelse torsdag den 7. oktober 2021 kl. 19.00 i Cafe Fjerbolden, Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød. Dagsorden for den ordinære generalforsamlingen er følgende: 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag Der er ikke indkommet forslag fra hverken medlemmer eller bestyrelsen 6. Valg af formand for bestyrelsen Bestyrelsen foreslår genvalg af Jørn Gravesen som formand 7. Valg af kasserer Bestyrelsen foreslår genvalg af Mette Lüthgens Petersen som kasserer 8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem vælges efter indstilling fra senior spilleudvalget (SSU), 1 medlem efter indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU), 1 medlem efter indstilling fra veteran- og motionsspilleudvalget, og 1 medlem efter indstilling fra pensionistspilleudvalget (PSU) 1 medlem vælges frit. 9. Valg af en suppleant til bestyrelsen Thomas Ringbæk ønsker ikke genvalg 10. Valg af 1-2 kritiske revisorer De kritiske revisorer, Jens Glümer og Eigil Raabye, ønsker ikke genvalg Bestyrelsen foreslår valg af Helge Jakobsen og Oluf Julfeldt som nye kritiske revisorer


11. EventueltVedrørende dagsordenens pkt. 8:

a. Repræsentant for seniorspilleudvalget (SSU): Oskar Birger Jensen ønsker ikke genvalg. Som

ny repræsentant indstiller udvalget Morten Hessner


b. Repræsentant for ungdomsspilleudvalget (USU): Udvalget indstiller til genvalg af Andreas

Thorndahl


c. Repræsentant for veteran- og motionsspilleudvalget (VMSU): Udvalget indstiller til genvalg af

Christian Hellström


d. Repræsentant for pensionistspilleudvalget (PSU): Udvalget indstiller til genvalg af Erik Togeby


e. Valg til den "frie" plads: Sara La Cour Bornet ønsker ikke genvalg. Bestyrelsen indstiller Lars

Kyndesen til den “frie” plads i bestyrelsen

Hillerød, den 22. september 2021

På bestyrelsens vegne Jørn Gravesen

Formand


52 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comments


bottom of page