top of page
  • Forfatters billedeHB Web

Generalforsamling i Hillerød Badmintonklub

Kære medlemmer Ifølge HB’s vedtægter § 4 stk. 3 og stk. 4 indkaldes herved til klubbens ordinære generalforsamling torsdag, den 1. oktober 2020 kl. 19.00 i Cafe Fjerbolden, Hillerød Badmintonhal, Milnersvej 37 C, Hillerød. Dagsorden for generalforsamlingen er: 1. Optælling af fremmødte stemmeberettigede medlemmer 2. Valg af dirigent 3. Godkendelse af bestyrelsens beretning 4. Godkendelse af det reviderede regnskab 5. Behandling af indkomne forslag a. Bestyrelsen foreslår, at indkaldelser til generalforsamlinger ikke behøver at ske i dagspressen. b. Lars Østergaard har foreslået en drøftelse af følgende emne:" Hvad er HBs ambitioner fremover” . Lars Østergaard har sendt et oplæg, som vedhæftes. 6. Valg af formand for bestyrelsen 7. Valg af kasserer 8. Valg af 5 medlemmer til bestyrelsen, hvoraf 1 medlem vælges efter indstilling fra senior spilleudvalget (SSU), 1 medlem efter indstilling fra ungdomsspilleudvalget (USU), 1 medlem efter indstilling fra veteran- og motionsspilleudvalget og 1 medlem efter indstilling fra pensionistspilleudvalget (PSU) 1 medlem vælges frit 9. Valg af en suppleant til bestyrelsen 10. Valg af 1-2 kritiske revisorer 11. Eventuelt Vedrørende dagsordenens pkt. 5 a. Bestyrelsen foreslår, at bestemmelsen i vedtægternes § 4 stk. 4 om indkaldelse af generalforsamlingen ændres således, at indkaldelsen ikke længere behøver at ske i dagspressen. Bestemmelsen får herefter følgende formulering: ”Generalforsamlinger indkaldes med 14 dages varsel ved brev eller mail til medlemmerne, ved opslag i klubben og på klubbens hjemmeside.” b. Lars Østergaard har foreslået en mere generel drøftelse af HB’s ambitioner. Vedrørende dagsordenens pkt. 6 Bestyrelsen foreslår nyvalg af Jørn Gravesen som formand Vedrørende dagsordenens pkt. 7: Bestyrelsen foreslår nyvalg af Mette Lüthgens Petersen som kasserer. Vedrørende dagsordenens pkt. 8: a. Repræsentant for seniorspilleudvalget: Udvalget indstiller Oskar Birger Jensen b. Repræsentant for ungdomsspilleudvalget: Udvalget indstiller Andreas Thorndahl. c. Repræsentant for veteran- og motionsspilleudvalget: Udvalget indstiller Christian Hellström. d. Repræsentant for pensionistspilleudvalget: Udvalget indstiller Erik Togeby e. Valg til den "frie" plads: Der foreligger ikke noget forslag. Vedrørende dagsordenens pkt. 9: Suppleant til bestyrelsen: Ingen kandidat haves p.t. Vedrørende dagsordenens pkt. 10 a. Kritisk revisor: Jens Glümer er valgt til 2021. b. Kritisk revisor: Eigil Raaby er valgt til 2021. Vi håber på et rigtigt godt fremmøde.

Hillerød, den 15. september 2020 På bestyrelsens vegne Christian Hellström

Fungerende formand 

OBS! Pga. Grundet Covid-19, vil bestyrelsen anmode om at man melder sin ankomst via dette link. https://forms.gle/xWgJBhLSMPDgi51d6 - dette så vi kan sikre bedst muligt ift. større forsamlinger.

54 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Comentários


bottom of page