• HB Web

Covid-19 opdatering fra Bestyrelsen, 26. marts

Hillerød, fredag den 26. marts 2021


Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub

HBs lokaler inklusiv hallen forventes fortsat at være lukket frem til den 21. april 2021


Fra politisk side er der nu udmeldt en “Rammeaftale om plan for genåbning af Danmark”, der udmøntes i en faseplan for en fleksibel og ansvarlig genåbning af samfundet og hvor der tages udgangspunkt i 14 dages intervaller mellem genåbningsfaserne.


For indendørs idræt gælder, at der fra den 21. april som udgangspunkt åbnes op i første omgang uden coronapas for idræt i organiseret regi for børn og unge under 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

De konkrete sportsgrene der henvises til her, er på nuværende tidspunkt ikke nærmere udmeldt. Det betyder reelt, at der på nuværende tidspunkt ikke kan siges noget sikkert om hvorvidt badminton for børn og unge under 18 år bliver omfattet af åbningsfasen den 21. april.


I anden fase åbnes der op den 6. maj 2021 nu med krav om coronapas for indendørs idræt for voksne over 18 år. Hvilke konkrete sportsgrene der er omfattet, og hvilke smitteforebyggende tiltag der skal tages, forhandles af aftalepartierne på baggrund af et fagligt oplæg fra myndighederne.

Det betyder, at der ikke på nuværende tidspunkt nærmere er afklaret om badminton for voksne over 18 år bliver omfattet af genåbningen i anden fase den 6. maj.


I tredje fase åbnes der op den 21. maj 2021 – med coronapas og vil være gældende for de resterende idræts-, fritids- og foreningsaktiviteter, som ikke er åbnet i forrige faser, dvs. den 21. april eller den 6. maj.


Så snart der foreligger nyt om hvornår badminton konkret indgår i genåbningsfasen vil der blive nærmere orienteret herom.


Den udendørs fællestræning for vores ungdoms- og senior spillere, som vi startede op i begyndelsen af marts måned, vil fortsætte frem til tidspunktet hvor der igen åbnes op for indendørs idræt herunder badminton.


Indtil da, pas fortsat godt på dig selv, og på den måde passer vi godt på hinanden i HB.


Med venlig hilsen,

Jørn Gravesen

Formand - HB


48 visninger

Seneste blogindlæg

Se alle

Opdatering på covid-19 restriktioner og anbefalinger.

søndag, den 13. juni 2021 Fremhævet tekst er ny i forhold til tidligere information. Gældende fra fredag den 11. juni er indendørs forsamlingsforbud hævet fra 50 til nu 100 personer. Kravet om mundbin

Opdatering på covid-19 restriktioner og anbefalinger

Kære medlemmer af Hillerød Badmintonklub, Indendørs forsamlingsforbud hævet fra 25 til 50 personer - Med virkning fra fredag den 21. maj 2021er indendørs forsamlingsforbud hævet fra 25 til nu 50 perso